Claudia Chwołka

 

Claudia Chwołka – przezwisko FELA. W 2010 roku ukończyłach I LO im. Powstańców Śląskich w Rybniku i tam tyż zdałach matura. W 2013 roku zdobyłach tytuł licyncjata w Wyższyj Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach, a w roku 2015 ukończyłach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w ośrodku w Rybniku i po obronie uzyskałach tytuł magister.

Swoja przygoda z muzykom zaczłach już dużo lot tymu, jeszcze jako bajtel. Łojcowie godajom, że nojprzód śpiywałach a potym dopiyro nauczyłach sie łazić. Ciekawe wiela w tym prowdy. Moich piosynek idzie sie posuchać we rozmańtych rozgłośniach radiowych i w radiach internetowych, a teledyski idzie łobejrzeć we Telewizji Silesia (TVS) i TVT.

Oprócz śpiywanio mom tyż pora innych zainteresowań. Fest lubia sport a w szczególności handbal i siatkówka. Przez pora lot trynowałach piłka rynczno w drużynie Polho Czuchów, w gimnazjum chodziłach do klasy sportowyj a w liceum należałach do reprezyntacji szkoły.

Poza sportym i śpiywaniym jest jeszcze coś – Motoryzacja w pełnym wymiarze. Motocykle, rajdy i tuning. Razym z tatom majstruja coś we garażu i zawsze jeżech umaraszono od smarów po same łokcie. Czasym przidajom się takie mechaniczne umiejyntności. Co do rajdów to miałach wielkie plany. Chciałach łostać kierowcom rajdowym. Połowa tego marzynio już się spełniła, bo miałach okazja siednońć na zicu pilota rajdowego, ale te upodobanie do rajdów pora lot tymu zmiyniło się i z cztyrech kółek zrobiły się dwa. Zaraziłach się pasjom do motorów. W 2009r. zdałach egzamin na prawo jazdy kat. A i B. Wyruszyłach na nasze drogi swojom piyrszom maszynom Hondą NSR 125. W 2010 zmiyniłach motór i tera jeżdża żółtom Kruszynkom Hondą CBR 600 F4i.