Blomkul panierowany

SKŁADNIKI:

 • 1 blomkul świyży abo mrożony
 • jajco
 • 2 łyżki mlyka
 • żymła tarto
 • tłuszcz do smażynio (margarina)

JAK ZROBIĆ?

 1. Blomkul obrać ze liści i podzielić na kwiotki. Zawarzić w dość wielkim garcu woda ze solom ( łyżeczka soli na 1liter wody) blomkul wciepać do wrzontku i warzić aż bydzie na pół miynki.
 2. Podobnie robiymy ze blomkulym zamarzniyntym, niy rozmrożomy przed warzyniym.
 3. Dowejcie pozór co sie niy rozwarzi, bo sie bydzie przi paniyrowaniu rozlatywoł
 4. Blomkul po uwarzyniu przecedzomy i łostawiomy aż wychłodnie na tela co pódzie go wziońść do rynki.
 5. Rychtujymy dwa talyrze, do piyrszego wbijomy jajco, dodowomy 2 łyżki mlyka i trocha magi, rozfyrlać widełkom a do drugigo sypiymy tarto żymła
 6. Przed paniyrowaniym trocha blomkul posolić. Kwiotki blomkula kulać we jajcu a potym we tartyj żymle.
 7. Na tygiel wciepać margarina, czekać aż bydzie gorko i na gorki tłuszcz kłaść opaniyrowany blomkul.
 8. Smażić możliwie z kożdyj strony, podować zaro po usmażyniu choć zimny tyż je dobry.
 9. Idzie go podować zamias kartofli na łobiod, dobry tyż je ze marekwiom na gynsto i zecajym (jajcym sadzonym)