Kopytka z biołym syrym

SKŁADNIKI:

 • kartofle
 • 1 jajco
 • mąka kartoflano
 • mąka pszynno
 • syr bioły
 • masło abo sok owocowy


JAK ZROBIĆ?

Dokładnych ilości składników Wom niy podom, ale tak plus minus syra musi być conajmij ćwiercina tego co kartofli czyli jak momy kilo kartofli to syra conajmij 25 deko.... ale nic sie niy stanie jak go bydzie trocha wiyncyj

 1. kartofle obrać i uwarzić we osolonyj wodzie,
 2. odcedzić i przeciś przez preska
 3. Łostawiomy do wystygniyńcio ale jo wahować coby te kartofle niy były blank zimne, a czamu? Bo niy zawsze presa nom te kartofle tak fajnie zgniecie, czasym sie zdarzy, że łostanom takie wiynksze grudki i jak kartofel jest jeszcze ciepły ale niy gorki to idzie to fajnie dogniyś rynkom
 4. podzielić ciasto na sztyry (we misce robia taki krziż) jedna ćwiercina wybrać i w to miejsce nasuć mąka kartoflano,
 5. wbić jajco i zagniyść
 6. Jak ciasto bydzie wyrobione to bioły syr, tak samo jak kartofle przeciś go przez presa prosto do miski,
 7. wyrabiać i dosuwać mąka pszynno - trza ji nasuć tela coby nom sie ciasto niy kleiło ani do rynki ani do stolnicy.
 8. we wielkim garcu postawić woda i troszka posolić
 9. gościom brać ciasto i kulać z niego wałek na stolnicy, potym ostrym nożym ciachać tyn wałek ze szaga czyli po skosie tak co ok 4 cynty.
 10. Gotowe przirychtowane kopytka wciepować do wrzoncyj wody (wody musi być doś trocha tak coby przi wciepowaniu łona sztyjc wrała)
 11. Jak kopytka wypłynom na wiyrch garca to znaczy, że już som gotowe.
 12. Wyciongnońć na talyrz, polywać zeskwarzonym masłym i posypać cukrym, idzie tyż se je poloć ulubionym sosym owocowym np. malinowym, abo posuć owocami